PUBLICATIE - SPOOR A3

Spoor A3a1

Working papers

> Hoebeeck, A., Stieperaere, H., Smolders, C., Inghelbrecht,K., Everaert,G., A3a1: Elasticiteitsmodellen en combination forecasts ter voorspelling van de ontvangsten van de registratierechten, Hogeschool Gent, februari 2013, 39 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/A3A1/1

> SMOLDERS, C., INGHELBRECHT, K., STIEPERAERE, H., Stamp Duties Forecasting Models Based on Intra-Annual Data, UGent, mei 2014, 21 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2014/A3A1/1

> STIEPERAERE, H., SMOLDERS, C., Project A3a: forecasting models. Tijdreeksmodellen ter voorspelling van de ontvangsten uit de registratierechten. Wp2, UGent, mei 2014, 15 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2014/A3A1/2

Spoor A3a2

Eindrapporten

> FRANCKX, L., MICHIELS, H., A3a2: Impact hervorming Verkeersbelasting. Wat drijft gezinnen in hun autokeuze? Een continu-discreet model op gezinsniveau, VITO, 2014, 97 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/RAP/2014/A3A2/1

> MAYERES, I., VANHULSEL, M., A3a2: Impact hervorming Verkeersbelasting. Simulatiemodel voor de hervorming van de verkeersbelastingen, VITO, 2014, 40 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/RAP/2014/A3A2/2

Spoor A3b1

Working papers

> DECOSTER, A., DE SWERDT, K., B1: FANTASI: Een microsimulatiemodel voor personenbelasting op de IPCAL-data, KULeuven, 2012, 56 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2012/B1/1

Spoor A3b2

Momenteel zijn er nog geen publicaties beschikbaar.


 

sponsors