Activiteiten

Geplande activiteiten

Op dit moment zijn geen nieuwe activiteiten gepland.

Afgelopen activiteiten

- Studienamiddag "Belastingen als instrument van duurzame transitie"
(meer info)
16/9/2014 - Brussel

Presentaties:
- Presentatie Kris Bachus 'Duurzaamheidstransities: Welke rol voor gedragssturende belastingen?' (.pdf)
- Presentatie Laurent Franckx en Inge Mayeres 'Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting' (.pdf)

- Studienamiddag "De Vlaamse successierechten qua vadis? Lessen uit de Franse hervormingen"
(meer info)
7/3/2014 - Brussel

- presentatie Bertel De Groote ' Vlaamse successierechten voor de toekomst: denkpistes' (.pdf)
- presentatie Jonathan Goupille ' The effects of the French inheritance tax reforms' (.pdf)

- Studienamiddag "De effecten van de Bijzondere Financieringswet"
(meer info)
4/12/2013 - Brussel

- Presentatie André Decoster "De 6de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet : een evaluatie" (.pdf)
- Presentatie Willem Sas "Verevening in gelaagde staatsvormen"
(.pdf)
- Presentatie Koen Algoed " De effecten van de Bijzondere Financieringswet" (.pdf)

Aansluitend bij deze studiemiddag vindt u hier ook de paper "De nieuwe Bijzondere Financieringswet van de 6e staatshervorming: werden de beloften ingelost?" van André Decoster en Willem Sas.

- Studienamiddag "Huiseigenaars of jobs in België? Een contradictie, of toch verzoenbaar?"
(meer info)
27/11/2013 - Brussel

- Presentatie Daan Isebaert "De Oswaldhypothese getoetst voor België: een micro - én macro benadering" (.pdf)
- Presentatie Jan Rouwendal "Hoe gevaarlijk is woning bezit? De relevantie van Oswald's these" (.pdf)

- Studienamiddag "Regionale opcentiemen op de personenbelasting"
(meer info)
06/12/2012 - Brussel

- Presentatie André Decoster "Een nieuw beleidsinstrument voor
de Vlaamse overheid: regionale opcentiemen op de personenbelasting" (.pdf)

- Studienamiddag rond de Woonfiscaliteit
(meer info)
27/11/2012 - Brussel

- Presentatie Carine Smolders "Eigenaarschap en woonfiscaliteit"
(.pdf)
- Presentatie Marietta Haffner "De inkomstenbelasting en huizenprijzen: de case Nederland" (.pdf)
- Marietta Haffner and Paul de Vries, in: Miranda Stewart (ed.) (2010), Housing and tax policy, Conference series 26, Sydney, Australian Tax Research Foundation (.pdf)
- Peter Boelhouwer, Marrietta Haffner, Peter Neuteboom en Paul De Vries, Koopprijsontwikkeling & de fiscale behandeling, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft. In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 2002, jrg. 8, nr. 1, pp. 38-44.(.pdf)

- Kick-off
(meer info)
28/09/2012 - Brussel

sponsors