Spoor A4

Begrotingsmodellen en -normen

Spoor_A4

Publicaties van spoor A4

Working papers

> DECOSTER, A., VAN DER WIELEN, W., A4: Begrotingsnormen in een federale staat, KULeuven, 2013, 39 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2013/A4/1

> VAN DER WIELEN, W., A4: Assesing fiscal rules and sustainability: beyond the threshold, KULeuven, 2013, 21 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2013/A4/2

> DECOSTER, A., VAN DER WIELEN, W., A4: Begrotingsnormen in een federale staat. Een panacee voor oplopende tekorten en schuld: mythe of realiteit?, KULeuven, 2013, 38 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2013/A4/3

Nog niet vrijgegeven:

> VAN DER WIELEN, W., A4: Allocating Stochastic Public Expenditures under Revenue Volatility: The Role of Stricts Budget Constraints, KULeuven, 2014, 37 pp.
STEUNPUNTFBII/WP/2014/A4/1

>VAN DER WIELEN, W., A4: Uncertainty and the Preferred Instrument for Fiscal
Discipline under Multitier Government, KULeuven, 2014, 33 pp.
STEUNPUNTFBII/WP/2014/A4/2


Situering van het onderzoeksthema

Dit spoor focust op begrotingsmodellen en begrotingsnormen. Het onderzoek zal in eerste instantie aansluiten bij de studie van het Steunpunt fiscaliteit en begroting 2006-2011 rond de vorm en de effectiviteit van begrotingsnormen. Ook de inzichten van de studie rond het succes en de faalkansen van saneringsinspanningen vormt een vertrekbasis van dit spoor.De centrale onderzoeksvragen rond het luik begrotingsnormen zijn:

a) in de huidige situatie waarin er door de EU een begrotingskader wordt opgelegd,hoe kan dit geïmplementeerd worden op het niveau van de Gewesten en Gemeenschappen? Wat impliceert dit voor de regionale efficiëntie en equity (cfr.spoor A1) Hoe moet er in de interregionale onderhandelingen omgegaan worden met tijdelijke begrotingstekorten? Hoe kunnen deze gealloceerd worden over de regio's en hoe kan verzekerd worden dat de regio's de aangegane engagementen nakomen?

b) wat zijn de gevolgen van te grote deficitten ? (Weitzman prices versus quantity approach)

In het luik rond het begrotingsmodel wordt gestreefd naar een geïntegreerd model dat de belangrijkste uitgavengroepen en ontvangstencategorieën modelleert en voortbouwt op de inzichten uit de overige sporen voor wat betreft de marginale belastingvoeten en de te hanteren elasticiteiten. Verder dient dit model voldoende rekening te houden met het stochastisch karakter van de inkomsten en uitgaven en de achterliggende aggregaten die een impact hebben op de belastingsgrondslag. Het SERV-begrotingsmodel wordt gehanteerd als vertrekpunt. Het zal worden aangepast aan de 6de staatshervorming. Voor het model zal een gebruiksvriendelijke user-interface ontwikkeld worden. Doelstelling hiervan is een tool aan te bieden aan de opdrachtgever die bij de begrotingsopstelling en controle op een efficiënte manier kan worden ingezet. De nagestreefde timing van de onderzoeksfases is:
1. Update van het bestaande begrotingsmodel; aanpassing aan de 6de Staatshervorming (2012)
2..Onderzoeksrapport inzake fiscale normen in in de context van een federale staat (2013) 3. Ontwikkelling van de architectuur van een begrotingsmodel dat inzichten van de overige sporen kan incorporeren (2014)
4. ontwikkeling van de user-interface voor het begrotingsmodel (2015)

personeel /persoonsmaanden
Promotoren: A. Decoster en S. Proost
Wetenschappelijk medewerker: Wouter van der Wielensponsors