Wetenschappelijke dienstverlening

Het Steunpunt fiscaliteit & begroting doet tevens aan wetenschappelijk dienstverlening. Concreet gaat het hier om het uitschrijven van decreten te ondersteunen, om te onderzoeken of een bepaalde maatregel tot de regionale bevoegdheden hoort of om memories uit te schrijven bij eventuele ingebrekestellingen door de Europese Commissie. Ook duidelijk afgebakende vragen naar data, effecten of naar vergelijkbare procedures in het buitenland kunnen in dit kader aan het Steunpunt fiscaliteit & begroting voorgelegd worden.

Geleverde wetenschappelijke dienstverlening (zie publicaties)

> BECKX, C., MAYERES, I., Documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader cvan de kilometerheffing. VITO, 19 december 2012, 57 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WD/1

sponsors