ONDERZOEK - PROJECT B

De B-trajecten betreffen kortlopende onderzoeksprojecten (doorgaans 1 jaar of korter), die aansluiten bij de beleidsagenda. Ze bieden de opdrachtgever de flexibiliteit om naast de vastgelegde meerjarige trajecten, ook onderzoek te kunnen laten uitvoeren over beleidsvragen die op het ogenblik van het vastleggen van het meerjarenplan nog niet aan de orde waren.

Tijdens de Stuurgroepvergaderingen werden volgende B-projecten toegekend:
• B1: uitbreiding FANTASI met het oog op het kunnen uitvoeren van lange termijnprojecties
• B2: belastingverminderingen ter bevordering van gezinsgeïntegreerde ouderenzorg
• B3: uitbreiding FANTASI met koppeling aan EU-SILC met het oog op een gedetailleerde modellering van de aftrekken en verminderingen in de personenbelasting
• B4: dynamisering van FANTASI

Publicaties B1

Working papers

> DECOSTER, A., DE SWERDT, K., B1: Fiscal expenditures and
progressivity in the Belgian personal income tax, KULeuven, 2013, 36 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2013/B1/1

> DECOSTER, A., DE SWERDT, K., B1: Budgettaire projecties van een
regionalisering van de Woonbonus, KULeuven, 2014, 29 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2014/B1/1

Publicaties B2

Working papers

> PEETERS, B., PLETS, N., SMET, R., B2: Fiscale stimuli in de personenbelasting ter bevordering van de gezins-geïntegreerde ouderenzorg, Antwerp Tax Academy, UA, 2015, 60 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2015/B2/1

 

sponsors