Actoren & Organen

De promotor-coördinator
Het dagelijks bestuur
De spoorcoördinator
De projectpromotoren
Het algemeen secretariaat van het Steunpunt f&b
Beheersovereenkomst


De promotor-coördinator

De coordinator, Prof. dr. Carine Smolders (Universiteit Gent), is de intermediair tussen het Steunpunt en de stuurgroep. Zij vertegenwoordigt het steunpunt extern en zit het dagelijks bestuur voor. Ze is verantwoordelijk voor de interne communicatie en voor de opstelling van het jaarplan, de jaarbegroting en de de rapportering over de activiteiten en de gemaakte kosten. Ze bereidt de vergaderingen met de stuurgroep voor en doet voorstellen aan het dagelijks bestuur en de stuurgroep voor de allocatie van eventuele reserves. Ze is aanspreekpunt voor ad-hoc vragen en voor de organisatie van brede valorisatiemomenten. Ze wordt geassisteerd door een administratief medewerker die verantwoordelijk is voor de webstek.

Het dagelijks bestuur

organigram

Functie
Elke promotor van de projecten maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Dit orgaan vergadert om de 3 maanden om de voortgang van het onderzoek te bewaken, brede valorisatie-initiatieven te bespreken en de vergaderingen van de stuurgroep voor te bereiden. Het dagelijks bestuur bepaalt samen met de coördinator de strategie van het Steunpunt, de concrete organisatie en bewaakt de kwaliteit van het onderzoek. Het besluit, op voorstel van de coördinator, hoe belangrijke problemen worden opgelost (bvb. ontslag van een medewerker).

Samenstelling
de promotor-coördinator (voorzitter):
- Prof. dr. C. Smolders

volgende vertegenwoordigers van de diverse initatioren:

Universiteit Gent, faculteit Economie en Bedrijfskunde:
- Prof. dr. S. Goeminne
- Prof. dr. B. De Groote

VITO:
- dr. I. Mayeres

K.U.Leuven, Faculteit ETEW:
- Prof. dr. A. Decoster
- Prof. dr. S. Proost

Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten:
- Prof. dr. B. Peeters

De spoorcoördinator

Voor elk spoor (A1, A2, A3, A4) staat een senior lid in voor de monitoring van de verschillende onderzoeken in dat spoor. De spoorcoördinator stimuleert de samenwerking en uitwisseling van kennis, data en methoden tussen sporen en projecten. Hij is verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarbegroting, -rekening, -verslagen voor zijn spoor.
 
Volgende collega’s worden aangesteld tot spoorcoördinatoren:
- A1: S. Proost
- A2: C. Smolders
- A3: A. Decoster
- A4: A. Decoster

De projectpromotoren

De projectpromotor is een senior academicus die een concreet project binnen een spoor aanstuurt. Hij is expert in het aangestuurde domein en verantwoordelijk voor het projectmanagement. Hij volgt het project inhoudelijk op en geeft feed back aan de wetenschappelijk medewerker. Hij is co-auteur van alle publicaties die aan het project verbonden zijn.

De projectpromotoren zijn:
- Project A1: Prof. dr. S. Proost
- Project A2a: Prof. dr. C. Smolders
- Project A2b: Prof. dr. B. Peeters
- Project A3a1: Prof. dr. C. Smolders
- Project A3a2: dr. I. Mayeres
- Project A3b1: Prof. dr. A. Decoster
- Project: A3b2: Prof. dr. C. Smolders
- Project A4: Prof. dr. A. Decoster

De projectpromotor verzorgt de wetenschappelijke begeleiding van het project en is het aanspreekpunt voor de wetenschappelijke medewerker. De projectpromotoren volgen de budgetten op en staan in voor de jaarlijkse opmaak van hun begroting en de verantwoording van de gemaakte kosten. Ze verzorgen een stuk van het jaarlijkse werkingsverslag.

Het secretariaat

Het secretariaat van het Steunpunt fiscaliteit & begroting staat onder leiding van de promotor-coördinator.
Het biedt logistieke en organisatorische ondersteuning voor het Steunpunt en staat in voor de algemene steunpuntvalorisatie.
Het secretariaat bereidt de jaarplannen voor alsook de jaarverslagen. Het verzorgt de website van het steunpunt.

Contactpersoon voor het secretariaat van het Steunpunt fiscaliteit & begroting is Vanessa Bombeeck.
Het secretariaat is gevestigd in: lokaal G4.004, Universiteit Gent - Campus Mercator - Gebouw G, faculteit HABE, Henleykaai 84, 9000 Gent.

Beheersovereenkomst

In overeenstemming met punt 7.7 over actieve openbaarheid uit de beheersovereenkomst met het steunpunt vindt u hieronder een exemplaar van de beheersovereenkomst.

Beheersovereenkomst, Steunpunt Fiscaliteit en Begroting

Meerjarenplan, Steunpunt Fiscaliteit en Begroting

sponsors