Welkom !

logo

Het Steunpunt fiscaliteit & begroting is een consortium van onderzoekers verbonden aan de Hogeschool Gent, de UGent en de KUleuven. Samen werken we in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoeksprogramma uit dat focust op fiscaliteit & begroting. Tijdens de periode 2007-2011 kan U op deze webstek terecht voor informatie rond het lopend onderzoek, vacatures, publicaties en evenementen.

Nieuws

Erkenning steunpunt fiscaliteit & begroting 2012 - 2015

De Vlaamse Regering keurde op 10 november 2011 de kandidatuur voor erkenning als steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het thema "Fiscaliteit en Begroting" goed. Op 1/1/2012 ging het nieuwe steunpunt fiscaliteit & begroting II van start.

Carine Smolders (Hogeschool Gent) treedt opnieuw op als coördinator. De overige partners zijn André Decoster* (KULeuven), Stef Proost* (KULeuven), Joep Konings* (KULeuven), Axel Haelterman* (KULeuven), Tom Van Puyenbroeck (KULeuven), Freddy Heylen* (UGent), Gerdie Everaert (UGent), Bertel De Grootte* (Hogeschool Gent), Stijn Goeminne* (Hogeschool Gent), Frank Naert (Hogeschool Gent), Koen Inghelbrecht (Hogeschool Gent) en Inge Mayeres (VITO).
*= partner in het steunpunt fiscaliteit & begroting 2007-2011


Nieuwe papers toegevoegd

Volgende papers werden aan de site toegevoegd:

Spoor A1:Optimalisatie van de voorspellingsmethodes voor de opbrengst van Vlaamse belastingen - promotor: Carine Smolders
> SMOLDERS, C., STIEPERAERE, H., Spoor A1: Modellen ter voorspelling van de ontvangsten uit de successie- en schenkingsrechten, Hogeschool Gent, April 2011, 54 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A1A/5
>HOEBEECK, A., SMOLDERS, C., Spoor A1: Modellen ter voorspelling van de ontvangsten van de registratierechten, Hogeschool Gent, februari 2012, 54pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A1A/6
> SMOLDERS, C., STIEPERAERE, H., Spoor A1: Evaluatie van de voorspellingsmodellen voor de successierechten en schenkingsrechten, Hogeschool Gent, Februari 2012, 32 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A1A/7

Project B3:De hervorming van de fiscale administratie, met aandacht voor de objectieve meting van de prestaties van de administraties en ontwikkeling van indicatoren voor beheersovereenkomsten - promotor: Geert Bouckaert
>JORIS, W., BOUCKAERT, G.,Implementatie van een prestatiebegroting. Voorbereidende studie., KULeuven, 32 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAP/B3A/3

Project B6: Begrotingssaneringen en schuldafbouw: determinanten van succes en mislukking - promotr: Freddy Heylen
>HEYLEN, F., HOEBEECK, A., BUYSE, T.,Fiscal consolidation, institutions and institutional reform: a multivariate analysis of public debt dynamics, UGent, Sherppa, Hogeschool Gent, December 2011, 44 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B6/1
>HEYLEN, F., HOEBEECK, A., BUYSE, T.,Fiscal consolidation, institutions and institutional reform: a multivariate analysis of government debt dynamics. What about Belgium ?, UGent, Sherppa, Hogeschool Gent, December 2011, 8 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B6/2

Project B7:Het effect van een Regionalisering van de Vennootschapsbelasting op Investerigen en Tewerkstelling - promotor: Joep Konings
> ABRAHAM, F., GOESAERT, T., KONINGS, J., Staying home or moving away? The effect of restructering on employment in multinational enterprises. KULeuven, CES, VIVES, januari 2012, 21 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B7/1
> GOESAERT, T., Corporate taxation, Agglomeration and FDI: Firm Level Evidence for Belgium. KULeuven, LICOS, VIVES, september 2011, 22 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B7/2
> GOESAERT, T., KONINGS, J., The effect of effective tax rate differentials and clustering on investment in Belgium. KULeuven, maart 2011, 15 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B7/3

Project B9: Microsimulatiemodel op IPCAL-gegevens - promotoren: Stef Proost en Andre Decoster
>DECOSTER, A., DE SWERDT, K., FANTASI: Fiscal Analysis and Tax Simulation. Een rekenmodel op de IPCAL-data., KULeuven, 3 januari 2012, 46 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/b9/1

Project B10: Determinanten van regionale risicopremies - promotoren: Joep Konings en Dirk Heremans
> VAN HECKE, A., SMEDTS, J., HEREMANS, D., De rente op regionale schulduitgiften: determinanten van regionale risicopremies en kredietratings, CES, VIVES, KULeuven, 6 maart 2012, 48 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B10/1

Project B11: Update VLADYMO; input vanuit het FLEMOSI-model inzake exogene variabelen - promotoren: Joep Konings en Dirk Heremans
>VAN HECKE, A., JENNES, G., Update van VLADYMO met de nieuwe BFW - overzicht van de (binnenkort) beschikbare deliverables, KULeuven, maart 2012, 3pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B11/1
> VLADYMO update, KUleuven, maart 2012, 23 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B11/2

Project B12: De liquiditeitspositie van familiale ondernemingen - promotor: Carine Smolders
> VANDORPE, E., SMOLDERS, C., Continuïteit van familiebedrijven bij onverwacht overlijden van de zaakvoerder: successierechten versus financiële veerkracht, Hogeschool Gent, maart 2012, 71 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B12/1

Project B13: Pensioenhervorming, werkgelegenheid en economische groei bij heterogene studiebekwaamheid en onderwijskansen - promotor: Freddy Heylen
> BUYSE, T., HEYLEN, F., VAN DE KERCKHOVE, R., Pension reform, employment by age, and long-run growth in an OLG model with heterogeneous abilities, Sherppa, UGent, 7 maart 2012, 44 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B13/1
> BUYSE, T., HEYLEN, F., VAN DE KERCKHOVE, R., Pensioenhervorming ten voordele van werkgelegenheid, economische groei en het inkomensniveau op oudere leeftijd, Sherppa, UGent, 10 maart 2012, 11 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B13/2Valorisaties onderzoek

> Spoor A2 - project 3: Optimaal schuldbeheer in een federale context: studie van de verwachte gevolgen van de federalisering van de passiva van de overheid.

- 14-15 februari 2011: Presentatie
“Balancing public debt division in Belgium: how to assign (part of the) federal debt to the regions?” op de  IWH/INFER Workshop on Applied Economics and Economic Policy in Halle (Saale).
- 14 juli 2011 Presentatie “Vertical debt spillovers in EMU countries”,  Vives informal seminar.
- 22 september 2011: Presentatie “Vertical debt spillovers in EMU countries” op de
VVE dag 2011 voor het Wetenschappelijk Economisch Onderzoek in Antwerpen.
- 11 oktober 2011: verdediging doctoral proposal “Taxes and debt financing in federal states: vertical and horizontal imbalances”.

> Spoor A3 - Project 1: De samenhang tussen economische groei, werkgelegenheid en begrotingsbeleid (modelmatige benadering).

- 14 Januari 2011: Presentatie van de paper “Employmentbyage, long-run growthand the pension challenge in OECD countries: whatpolicies?”op de Steunpunt studiedag “Fiscaliteit en effecten voor werkgelegenheid”  (F. Heylen, R. Van de Kerckhove).
- 20-22 juni 2011: Presentatie van de paper  “Pension reform, employment by age, and long-run growth”op de 10thJournées L.-A. Gérard-Varet: Conference in Public Economics (F. Heylen).
- 4-8Juli 2011: Presentatie van de paper “Heterogeneous ability, and the effects of fiscal policy composition on employment and growth”op het 16th World Congress of the International Economic Association, Beijing (R. Van de Kerckhove).
- 7-9 Juli 2011: Presentatie van de paper  “Pension reform, employment by age, and long-run growth”op de Society for Economic Dynamics Annual Meeting, Gent (T. Buyse).
- 4-6 augustus 2011: Presentatie van de paper “Heterogeneous ability, and the effects of fiscal policy composition on employment and growth”op de Singapore Economic Review Conference, Singapore (R. Van de Kerckhove).
- 4-6 augustus 2011: Presentatie van de paper  “Pension reform, employment by age, and long-run growth”op de Singapore Economic Review Conference, Singapore (R. Van de Kerckhove).
- 8-11 Augustus: Presentatie van de paper  “Pension reform, employment by age, and long-run growth”op het 67th Congress of the International Institute for Public Finance, Ann Arbor (MI), USA  (T. Buyse).
- 9-11 September  2011: Presentatie van de paper “Heterogeneous ability, and the effects of fiscal policy composition on employment and growth”op de 7thDynare Conference, Atlanta (R. Van de Kerckhove).

> Spoor A3 - Project 3: Registratierechten, eigenaarschap en de arbeidsmarkt

- 17-20.04.2011: Presentatie van de paper “Houses and/or jobs: ownership and the labour market in Belgian districts”, Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle (D. Isebaert).
- 29.04.2011: Presentatie van de paper “Houses and/or jobs: ownership and the labour market in Belgian districts”, Day for Belgian Labour Economists - A PAI-IUAP Workshop, Gent (D. Isebaert).
- 9-12.11. 2011: Presentatie van de paper “Houses and/or jobs: ownership and the labour market in Belgian districts”,58th Annual North American Meeting of the Regional Science Association, Miami (C. Smolders)

>Project B5: Alternatieve scenario's inzake de fiscale regeling van de overdracht van familiebedrijven

- Deelname aan bijeenkomsten van de Verruimde studiecommissie gewestbelastingen op 27 oktober 2011 en op 24 november 2011 (B. De Groote).
- Aftoetsvergadering 60bis op 1 februari 2011 (Phoenixgebouw).
- Commissie Financiën Vlaams Parlement, hoorzitting op 29 maart 2011 (C. Smolders, B. De Groote)
- Vergadering met stakeholders rond 60bis
- Vergadering met kabinet rond 60bis in Brussel op 27 april 2011

> Project B6: Begrotingssaneringen en schuldafbouw: determinanten van succes en mislukking

- 09-11-2011: “Hoe bespaar je het best” Interview op‘Radio 1 - De Ochtend’ met F. Heylen.
- 10-11-2011: “UGent schrijft handleiding voor sanering”, artikel in De Tijd.
- 10-11-2011: “Europa op verkeerde weg met eenzijdige focus op besparen”, artikel in De Standaard.
- 10-11-2011: “De echte sanering moet nog beginnen”, artikel in Het Nieuwsblad

> Project B7: Het effect van een regionalisering van de vennootschapsbelasting op investeringen en twerkstelling

- Abraham, F., Goesaert, T. & Konings, J. (2011). “Staying home or moving away? The effect of restructuring on employment in multinational enterprises”, in La crise Economique et Financière: Quelles Conséquences?, CIFoP.
- Goesaert, T. (2011) De impact van vennootschapsbelasting en economische clustering op BDI. Vives Briefing

> Project B9: Microsimulatiemodel op IPCAL-gegevens

- 6.01.2012: voorstelling van het model en de eerste resultaten aan het Kabinet en de stuurgroepvoorzitter, Leuven, KUL.
- Januari/februari 2012: in house training op het departement financiën en begroting met het oog op de overdracht van het model en een efficiënt gebruik van STATA in functie van het model


Presentaties onderzoek

> Spoor A3:

"Pension reform, employment by age, and the long-run growth in the OECD countries"
Tim Buyse, Freddy Heylen en Renaat Van de Kerckhove (UGent) presenteren hun paper op de 2011 Society for Economic Dynamics Annual Meeting van 6-9 juli 2011 in Gent. Deze paper wordt ook voorgesteld op de 10th Journées Louis-André Gérard-Varet: Conference in public economicsvan 20-22 juni 2011 in Marseille.

"Fiscal policy and TFP in the OECD: A non-stationary panel approach"
Ruben Schoonackers en Freddy Heylen (UGent) stellen van 7 tot 11 augustus 2011 hun paper op de conferentie 67th Congress of the International Institute of Public Finance (IIPF) in Ann Arbor, Michigan voor.

"Heterogeneous ability to build human capital and the effects of fiscal policy composition on employment and growth in OECD economies"
Renaat Van de Kerckhove en Freddy Heylen (UGent) stellen van 4 tot 8 juli 2011 hun paper voor op het 16th World Congress of the International Economics Association in Peking en van 24-27 mei 2011 op de Overlapping Generation Days: Growth and Development Dynamics in General Equilibrium in Vielsalm.

Op vrijdag 29 april 2011 presenteerde Daan Isebaert de paper "Houses and/or jobs: ownership and the labour market in Belgian districts" (Daan Isebaert (SHERPPA, UGent), Freddy Heylen (UGent) en Carine Smolders (HoGent) op de Day for Belgian Labour Economists - A PAI-IUAP Workshop in Het Pand in Gent.


Studienamiddag: Fiscaliteit en effecten voor werkgelegenheid (uitnodiging)

Op vrijdag 14 januari 2011 organiseerde het Steunpunt fiscaliteit & begroting een studienamiddag omtrent de fiscaliteit en effecten voor werkgelegenheid.

Sprekers:
>Freddy Heylen en Renaat Van de Kerckhove (UGent): 'Employment by age, long-run growth and the pension challenge in OECD countries: what policies? - powerpointpresentatie
> Joep Konings en Tim Goesaert (KUL): Tax Competition, Investment and Employment: Micro Economic Evidence - powerpointpresentatie


Nieuwe paper: Onderzoek naar effecten van pensioenhervorming op werkgelegenheid en economische groei

Tim Buysse, Freddy Heylen en Renaat Van de Kerckhove (Ugent - Sherppa) stellen hun nieuwe paper "Employment by age, long-run growth and the pension challenge in OECD countries: what policies?" voor. U vindt de paper hier.

In navolging van de paper verscheen in Trends op 19 november 2010 een artikel dat U hier kan nalezen.


Interview Freddy Heylen in Trends

Donderdag 18 november 2010 verscheen in Trends een interview met Freddy Heylen (UGent) omtrent het Duitse economisch model van loonmatiging.

Het volledige interview kan u hier nalezen.

De bijhorende paper vindt u hier terug.


Conferenties/presentaties onderzoek

> Spoor A3: Tim Buyse en Renaat Van de Kerckhove (UGent) presenteerden de paper 'Employment by age, long-run growth and the pension challenge in OECD countries: what policies?' op het 29ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres op 19 november 20101 te Gent.

>Spoor A1: dr. Carine Smolders (Hogeschool Gent) stelde haar paper m.b.t. het effect van de hervorming van de schenkingsrechten op bouwgronden op de activering van bouwgronden op de conferentie van de North American Regional Science Council van 11 - 13/11/2010 in Denver, Colorado voor.

> Spoor A3: Daan Isebaert (UGent) presenteerde de paper "Houses and/or jobs: ownership and the labour market in Belgian arrondissements" (auteurs: Daan Isebaert, dr. Freddy Heylen (UGent) en dr. Carine Smolders (Hogeschool Gent)) op de CESifo Economic studies conference on Housing taxation and Regulation. De conferentie vond van 19 - 20/11/2010 plaats in München.

> B1 - Verkeersheffingen: De 3 teksten m.b.t. de bedrijfseconomische effecten van rekeningrijden (auteurs: Junior Burssens, Elke Vandorpe en dr. Carine Smolders (Hogent)) werden op de Mobiliteitsraad en voor een intergewestelijke kabinettaire werkgroep wegbeprijzing voorgesteld.


Folder Steunpunt fiscaliteit & begroting: update 2010

U kan de folder van het Steunpunt fiscaliteit & begroting - update 2010 hier bekijken.


Enquête: Rekeningrijden voor vrachtwagen

Het Steunpunt Fiscaliteit & Begroting voert momenteel een elektronische enquête uit met betrekking tot de verwachte effecten van rekeningrijden voor vrachtwagen. Met deze enquête wil de overheid inzicht bekomen in de verwachte bedrijfseconomische effecten van het rekeningrijden voor de Vlaamse bedrijfswereld.

Hoe denken ondernemers dat een dergelijke heffing de kosten, winst en concurrentiepositie zal beïnvloeden? Tevens biedt de vragenlijst ondernemers de gelegenheid om de individuele mening over rekeningrijden kenbaar te maken.

De bevraging werd op voorhand voorgelegd aan de volgende federaties en organisaties, die bereid gevonden werden deze zo breed mogelijk te verspreiden: Febetra, SAV, CEB, ITLB, Unizo, Fedis, FEVIA, Regionale Unie Houtsector, BKCH, Essenscia, Voka, FGBB, FRB, Unie Belgische Brouwers, SDZ, FeBeD, VIB, UPTR, Federauto, Navem, Belgapom, Fresh Trade Belgium, BPF, FENAVIAN, BRAFCO, LVZ, BKV, FRANA, Unifa, Pharma.be, BCZ, FEBELCEM, O.T.M. Belgian Shippers' Council, Fedustria.

Deze enquête werd intussen afgesloten.


Studiedag:
'De vergrijzing en andere uitdagingen voor de Vlaamse begroting'

Op 19/6/2009 organiseerde het Steunpunt ficaliteit & begroting een studiedag omtrent de vergrijzing en andere uitdagingen voor de Vlaamse begroting.

De presentaties van de verschillende sprekers kan u hier terugvinden:
Carine Smolders: inleiding (.pdf)
Koen Algoed: De impact van de vergrijzing op de overheidsfinanciën: voorlopig eindrapport (.pdf)
Freddy Heylen: Begrotingsbeleid, werkgelegenheid naar leeftijd en economische groei in de OESO - Implicaties voor België en Vlaanderen (.pdf)

In navolging van deze studiedag verscheen op 26 juni 2009 een artikel in Trends over 'Begrotingsbeleid, werkgelegenheid naar leeftijd en economische groei in de OESO - Implicaties voor België en Vlaanderen'. U kan het artikel hier nalezen.


The political economy of fiscal federalism: Issues of decentralisation in Belgium.(.pdf)

De KUL organiseerde op 5 oktober 2007 een symposium waarop het Steunpunt fiscaliteit en begroting aan het grote publiek voorgesteld werd. De bijdragen werden in een boek uitgebracht.