Publicaties

Spoor A1

Working papers

> SMOLDERS, C., COTTYN, A., Spoor A1: Deelproject 1: Evaluatie van de hervorming van de schenkingsrechten op roerende goederen en bouwgronden. Deelrapport 1: Resultaten van het kwalitatief onderzoek, Hogeschool Gent, Juli 2007, 31 pp. (.pdf).
STEUNPUNTFB/WP/A1A/1

> SMOLDERS, C., COTTYN, A., Spoor A1: Deelproject 1: Evaluatie van de hervorming van de schenkingsrechten op roerende goederen en bouwgronden. Deelrapport 2: Eerste resultaten van de face-to-face bevraging bij 50-plussers op de Horizon-beurs in Gent, Hogeschool Gent, December 2007, 34 pp. (.pdf).
STEUNPUNTFB/WP/A1A/2

> SMOLDERS, C., COTTYN, A., Spoor A1: Deelproject 1: Evaluatie van de hervorming van de schenkingsrechten op roerende goederen en bouwgronden. Deelrapport 3: Analyse-1 van de websurvey inzake de kennis en effecten van de hervorming bij 25-50-jarigen, Hogeschool Gent, Mei 2008, 35 pp. (.pdf).
STEUNPUNTFB/WP/A1A/3

> SMOLDERS, C., COTTYN, A., Spoor A1: Deelproject 1: Evaluatie van de hervorming van de schenkingsrechten op roerende goederen en bouwgronden. Deelrapport 4: Profiel van de schenkers en begunstigden op basis van de notariële en onderhandse schenkingsaktes neergelegd bij 9 registratiekantoren, Hogeschool Gent, December 2008, 37 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A1A/4

> SMOLDERS, C., STIEPERAERE, H., Spoor A1: Modellen ter voorspelling van de ontvangsten uit de successie- en schenkingsrechten, Hogeschool Gent, April 2011, 54 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A1A/5

>HOEBEECK, A., SMOLDERS, C., Spoor A1: Modellen ter voorspelling van de ontvangsten van de registratierechten, Hogeschool Gent, februari 2012, 54pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A1A/6

> SMOLDERS, C., STIEPERAERE, H., Spoor A1: Evaluatie van de voorspellingsmodellen voor de successierechten en schenkingsrechten, Hogeschool Gent, Februari 2012, 32 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A1A/7

Eindrapporten

Externe valorisaties

Spoor A2

Working papers A2a

> HAELTERMAN, A., KUIJPERS, A., Spoor A2: Regionalisering vennootschapsbelasting. Overzicht van de haalbare en werkbare modellen, KUleuven, 2 juni 2007, 25 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/1

>HAELTERMAN, A., KUYPERS, A., OYEN, V., Spoor A2: Corporate Income Tax Regionalisation: feasability, compliance issues and EU requirements. The Belgian case, KULeuven, 5 oktober 2007, 17 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/2

> HAELTERMAN, A., OYEN, V., Spoor A2: Regionalisering personenbelasting. Inleidende studie van werkbare regionaliseringsmodellen, KULeuven, 29 november 2007, 37 pp. (.pdf)

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Capita Selecta 1: rechtsvergelijkende studie, KULeuven, 13 december 2007, 7 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/3

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Capita Selecta 2: Belastingsbevoegdheid Gemeenschappen, KULeuven, 20 januari 2008, 9 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/4

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Capita Selecta 3: Woonplaats versus werkplaatscriterium, KULeuven, 22 januari 2008, 11 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/5

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Capita Selecta 4: Wie moet instaan voor de inning van de geregionaliseerde personenbelasting, KULeuven, 6 februari 2008, 4 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/6

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Capita Selecta 5: Waslijst fiscale voordelen versus korven, KULeuven, 20 februari 2008, 9 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/7

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Capita Selecta 6: Invoeging in de bijzondere financieringswet en infasering, KULeuven, 4 april 2008, 4 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/8

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Nota 1: Regionalisering Personenbelasting: Huidige bevoegdheden werkbaarder maken, KULeuven, 19 april 2008, 14pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/9

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Regionalisering Personenbelasting: Onroerend goed fiscaliteit, KULeuven, 24 april 2008, 5 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/10

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Regionalisering Personenbelasting. Vastgoedfiscaliteit, KULeuven, 12 augustus 2008, 8 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/11

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Regionalisering Personenbelasting. Winstsplitsingsformule, KULeuven, 27 augustus 2008, 5 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/12

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Regionalisering Personenbelasting. Huidige bevoegdheden werkbaarder maken. EU-Luik, KULeuven, 29 augustus 2008, 5 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/13

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Regionaliseringsmodellen Personenbelasting. Gesplitste tariefmodel versus opcentiemenmodel, KULeuven, 29 augustus 2008, 3 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/14

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Regionalisering Vennootschapsbelasting. Belastbare model. Europese en praktische haalbaarheid, KULeuven, 2 september 2008, 4 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/15

> HAELTERMAN, A., Spoor A2: Regionalisering Personenbelasting. Huidige bevoegdheden werkbaarder maken. De “light” formule voor beperkte regionalisering personenbelasting zonder eigenlijk fiscale verantwoordelijkheid voor de gewesten, KULeuven, 5 september 2008, 18 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2A/16

Working papers A2 b&c

>ALGOED, K., HEREMANS, D., PEETERS, T., Spoor A2: Voorrang geven aan meer financieel-fiscale verantwoordelijkheid in een nieuwe staatshervorming, CES – Leuvense Economische Standpunten, mei 2007, 41 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/1

> ALGOED, K., HEREMANS, D., Spoor A2: Toekomstscenario's voor de Vlaamse begroting en fiscaliteit: De Bijzondere Financieringswet en de staatshervorming van 2001 : feiten en cijfers. Resultaten van het kwalitatief onderzoek, KULeuven, februari 2008, 18 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/2

> ALGOED, K., HEREMANS, D., Spoor A2: Toekomstscenario's voor de Vlaamse begroting en fiscaliteit: The incentive effects of the Belgian Financial Arrangements For The Regions, KULeuven, februari 2008, 15 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/3

> VAN HECKE, A., ALGOED, K., HEREMANS, D., Spoor A2: De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderwijs, KULeuven, Juli 2008, 49 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/4

> ALGOED, K., Spoor A2: De impact van de vergrijzing op de overheidsfinanciën. Voorstel ontwerp eindrapport, KULeuven, 27 augustus 2008, 33 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/5

> SABADASH, A., Estimating the NAIRU and potential employment for Belgian regions, CES - Monetary and Information Economics, KULeuven, 18 November 2008, 24 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/6

> ALGOED, K., HEREMANS, D., Spoor A2: De overdrachten aan de Gemeenschappen en Gewesten in het kader van de Bijzondere Financieringswet: 2007-2030, 1ste versie, KULeuven, 18 december 2008, 15 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/7

> ALGOED, K., HEREMANS, D., Spoor A2: De overdrachten aan de Gemeenschappen en Gewesten in het kader van de Bijzondere Financieringswet: 2007-2030, 2de versie, KULeuven, 16 januari 2009, 17 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/8

> SABADASH, A., Spoor A2: Estimating potential employment and NAIRU for Belgian regions, KULeuven, CES, Monetary and Information Economics, KULeuven, Juli 2009, 30 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/9

> VAN HECKE, A., Spoor A2: Revenue equalization and stabilization in the Belgian federation, KULeuven, oktober 2009, 33 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/10

> VAN HECKE, A., Spoor A2: Revenue equalization and stabilization in the Belgian federation, KULeuven, update oktober 2010, 37 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/11

> HEREMANS, D., PEETERS, T., VAN HECKE, A., Towards a more efficient and responsible mechanism for the Belgian federation., KULeuven, januari 2010, 23 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/12

> VAN HECKE, A., Spoor A2: Balancing public debt division in Belgium: how to assign (part of the) federal debt to the regions?, CES - KULeuven, december 2010, 62 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A2BC/13

Eindrapporten A2bc

>ALGOED, K., Spoor A2: Interregionale stromen. Een toepassing van het ‘balance sheet federalism' voor het jaar 2005, HUBrussel en Vives KULeuven, KULeuven, november 2008, 30 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAP/A2BC/1

>ALGOED, K., HEREMANS, D., VAN HECKE, A., Spoor A2: De impact van de vergrijzing op de overheidsfinanciën: eindrapport, HUB Brussel en Vives KULeuven, CES, KULeuven, maart 2009, 104 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAP/A2BC/2

Externe valorisaties

Spoor A3

Working papers A3a

>CRABBE, K., VANDENBUSSCHE, H., Spoor A3: Are your Firm's taxes set in Warsaw ? Spatial tax competition in Europe, KULeuven, augustus 2008, 15 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A3A/1

> KONINGS, J., TORFS, W., Fiscal Federalism, Tax Competition and Economic Agglomeration, KULeuven, CES & VIVES, 20 September 2009, 25 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A3A/2

Working papers A3b

> HEYLEN, F., VAN DE KERCKHOVE, R., Spoor A3: Fiscal policy, employment per age group and growth in OECD economies, Universiteit Gent, 2009/623, September 2010, 40 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A3B/1

>BERGER, T., HEYLEN, F., Differences in hours worked in the OECD: institutions or fiscal policies? Universität Münster, Institut für Internationale Ökonomie, Ugent, Sherppa, Juli 2010, forthcoming in Journal of Money, Credit and Banking, 40 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A3B/2

>BUYSE, T., HEYLEN, F., VAN DE KERCKHOVE, R., Employment by age, long-run growth and the pension challenge in OECD countries: what policies?, UGent, Sherppa, november 2010, 49 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A3B/4

>SCHOONACKERS, R., HEYLEN, F., Fiscal Policy and TFP in the OECD: A Non-Stationary Panel Approach, UGent, Sherppa, January 2011, 26 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A3B/5

Eindrapporten A3b

>HEYLEN, F., Het Duitse mirakel.Welk mirakel?, UGent, Sherppa, 14 december 2010, 16 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAP/A3B/1

Working papers A3c

>ISEBAERT, D., HEYLEN, F., SMOLDERS, C., Houses and/or jobs: ownership and the labour market in Belgian districts, Sherppa, UGent, Hogeschool Gent, februari 2011, 31 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A3C/1

Externe valorisaties

Addendum rekeningrijden

Working papers

> SMOLDERS, C., BURSSENS, J., Studie van de bedrijfseconomische effecten van de invoering van rekeningrijden voor vrachtwagen. Deelrapport 1: Resultaten van de on-line survey, Hogeschool Gent, April 2010, 85 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/ADD/1

> SMOLDERS, C., VANDORPE, E., BURSSENS, J., Studie van de bedrijfseconomische effecten van de invoering van rekeningrijden voor vrachtwagen. Deelrapport 2: De liquiditeit, de rentabiliteit en de stabiliteit voor de transport -, de voedings -, de houtverwerkingssector en de sector van de niet-metaalhoudende minerale producten, Hogeschool Gent, September 2010, 31 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/ADD/2

> SMOLDERS, C., VANDORPE, E., Studie van de bedrijfseconomische effecten van de invoering van rekeningrijden voor vrachtwagen. Deelrapport 3: Simulatie van de effecten van 24 tariefscenario's op de rentabiliteit en de falingskans van 135 transportbedrijven, Hogeschool Gent, September 2010, 32 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/ADD/3

Eindrapporten

> DE CEUSTER, G., YPERMAN, I., HENDRICKX, C., VANHOVE, F., VANHERLE, K.,PROOST, S., Eindrapport: Effecten van een kilometerheffing voor vrachtwagens, In opdracht van Steunpunt Fiscaliteit en Begroting, Rapport voor Vlaamse overheid, Departement Financiën en Begroting, 27 februari 2009, 111 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAP/ADD/1

Externe valorisaties


Project B1

Working papers

Working papers

> PROOST, S., VAN DER LOO, S., DE PALMA, A.,LINDSEY, R., B-Project Verkeersheffingen: A cost-benefit analysis of tunnel investment and tolling alternatives in Antwerp, KULeuven, 2005, 20 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B1/1

> DE PALMA, A., PROOST, S., VAN DER LOO, S., B-Project Verkeersheffingen: Assessing transport investments - towards a multi-purpose tool, KULeuven, September 2008, 25 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B1/2

> DE PALMA, A., PROOST, S., VAN DER LOO, S., B-Project Verkeersheffingen: Network development under a strict self financing constraint, KULeuven, Oktober 2008, 26 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B1/3

> VAN DER LOO, S., PROOST, S., B-Project Verkeersheffingen: How to enforce optimal transport pricing and investment in a federal state, KULeuven, 24 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B1/6

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B2

Working papers

> SMOLDERS, C., EECKHOUT, J., B-Project Studie van de alternatieven voor de vaststelling van het klein beschrijf: Deel 1: Rechtsvergelijkende studie van de kortingen/vrijstellingen van de registratierechten, Hogeschool Gent, oktober 2007, 46 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B2/1

> SMOLDERS, C., EECKHOUT, J., B-Project Studie van de alternatieven voor de vaststelling van het klein beschrijf: Deel 2 : Overzicht van de mogelijke ( alternatieve) criteria voor de toekenning van vrijstellingen en –of kortingen inzake de Vlaamse registratierechten, Hogeschool Gent, december 2007, 46 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B2/2

> SMOLDERS, C., EECKHOUT, J., B-Project Studie van de alternatieven voor de vaststelling van het klein beschrijf: Deel 3: Het profiel van ‘bescheiden woningen' en hun eigenaars. Analyse van de Woonsurvey 2005 – data, Hogeschool Gent, mei 2008, 20 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B2/3

> SMOLDERS, C., EECKHOUT, J., BURSSENS, J., B-Project Studie van de alternatieven voor de vaststelling van het klein beschrijf: Deel 4: Resultaten van de simulaties op basis van 2 hervormingsscenario's, Hogeschool Gent, februari 2009, 40 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B2/4

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B3

Working papers

Eindrapporten

> MATTHYS, J., VANHEE, D., HONDEGHEM, A., Impact van de staatshervorming op de Vlaamse administratie. Enkele theoretische kaders toepasbaar op de insourcing van de verkeersbelasting binnen de Vlaamse administratie, KULeuven, 53 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAP/B3A/1

> JORIS, W., BOUCKAERT, G.,Effecten van een prestatiebegroting. Vanuit een internationaal perspectief, KULeuven, 157 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAP/B3A/2

>JORIS, W., BOUCKAERT, G.,Implementatie van een prestatiebegroting. Voorbereidende studie., KULeuven, 32 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAP/B3A/3

Externe valorisaties

Project B4

Working papers

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B5

Working papers

> VANDORPE, E., BUYSSE, E., dr. DE GROOTE, B., dr. SMOLDERS, C., Project B5: Artikel 60bis VL. W. Succ. Rechtsvergelijkend onderzoek. Hogeschool Gent, december 2010, 66 pp.
(.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B5/1

Eindrapporten

> BUYSSE, E., VANDORPE, E., dr. SMOLDERS, C., dr; DE GROOTE, B., Project B5: Voorstel alternatieve overdrachtsregeling voor bedrijven. Hogeschool Gent, augustus 2011, 54 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAPP/B5/1

Externe valorisaties

Project B6

Working papers

>HEYLEN, F., HOEBEECK, A., BUYSE, T.,Fiscal consolidation, institutions and institutional reform: a multivariate analysis of public debt dynamics, UGent, Sherppa, Hogeschool Gent, December 2011, 44 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B6/1

>HEYLEN, F., HOEBEECK, A., BUYSE, T.,Fiscal consolidation, institutions and institutional reform: a multivariate analysis of government debt dynamics. What about Belgium ?, UGent, Sherppa, Hogeschool Gent, December 2011, 8 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B6/2

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B7

Working papers

> ABRAHAM, F., GOESAERT, T., KONINGS, J., Staying home or moving away? The effect of restructering on employment in multinational enterprises. KULeuven, CES, VIVES, januari 2012, 21 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B7/1

> GOESAERT, T., Corporate taxation, Agglomeration and FDI: Firm Level Evidence for Belgium. KULeuven, LICOS, VIVES, september 2011, 22 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B7/2

> GOESAERT, T., KONINGS, J., The effect of effective tax rate differentials and clustering on investment in Belgium. KULeuven, maart 2011, 15 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B7/3

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B8

Working papers

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B9

Working papers

DECOSTER, A., DE SWERDT, K., FANTASI: Fiscal Analysis and Tax Simulation. Een rekenmodel op de IPCAL-data., KULeuven, 3 januari 2012, 46 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/b9/1

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B10

Working papers

> VAN HECKE, A., SMEDTS, J., HEREMANS, D., De rente op regionale schulduitgiften: determinanten van regionale risicopremies en kredietratings, CES, VIVES, KULeuven, 6 maart 2012, 48 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B10/1

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B11

Working papers

>VAN HECKE, A., JENNES, G., Update van VLADYMO met de nieuwe BFW - overzicht van de (binnenkort) beschikbare deliverables, KULeuven, maart 2012, 3pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B11/1

> VLADYMO update, KUleuven, maart 2012, 23 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B11/2

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B12

Working papers

> VANDORPE, E., SMOLDERS, C., Continuïteit van familiebedrijven bij onverwacht overlijden van de zaakvoerder: successierechten versus financiële veerkracht, Hogeschool Gent, maart 2012, 71 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B12/1

Eindrapporten

Externe valorisaties

Project B13

Working papers

> BUYSE, T., HEYLEN, F., VAN DE KERCKHOVE, R., Pension reform, employment by age, and long-run growth in an OLG model with heterogeneous abilities, Sherppa, UGent, 7 maart 2012, 44 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B13/1

> BUYSE, T., HEYLEN, F., VAN DE KERCKHOVE, R., Pensioenhervorming ten voordele van werkgelegenheid, economische groei en het inkomensniveau op oudere leeftijd, Sherppa, UGent, 10 maart 2012, 11 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/B13/2

Eindrapporten

Externe valorisaties

Geleverde wetenschappelijke dienstverlening

Working papers

Eindrapporten

> PROOST, S., DE CEUSTER, G., VAN HERBRUGGEN, B., Rapport: Advies omtrent hervorming voertuigbelastingen in Vlaanderen, In opdracht van: Steunpunt Fiscaliteit en Begroting, 23 oktober 2007, 29 pp. (.pdf).
STEUNPUNTFB/RAP/WD/1

>ALGOED, K., Transferten tussen regio's in België. Een toepassing van ‘balance sheet federalism' van het jaar 2005, KULeuven en HUBrussel, April 2008, 17 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/RAP/WD/2

>
ALGOED, K., VAN DEN BOSSCHE, W., De bijzondere Financieringswet in een notendop (met een illustratie voor het jaar 2009), HuBrussel en Vives KULeuven, Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, juni 2009, 30 pp. (.pdf).
STEUNPUNTFB/RAP/WD/3

Externe valorisaties