Publicaties overzicht

Spoor A1

Fiscal federalism in de Belgische context

Spoor A2

Regional belastingen als beleidsinstrument

A2a | regionale belastingen, woonbeleid en duurzame groei (meer info)

A2b | voorstellen voor een hervorming van de successierechten (meer info)

Spoor A3

Modelleren van de impact van belastingen

A3a1 | Voorspellingsmodellen voor de ontvangsten uit de registratierechten en de successierechten (meer info)

A3a2 | Modellering van de effecten van de hervorming van de verkeersbelasting (meer info)

A3b1 | Micro simulation models: income tax (meer info)

A3b2 | Micro simulation modellen voor de successierechten (meer info)

A3c | Algemeen evenwichtsmodel voor groei en werkgelegenheid (meer info)

Spoor A4

Begrotingsmodellen en -normen

B-projecten

Publicaties B-projecten

Focus van de wetenschappelijke dienstverlening

Geleverde wetenschappelijke dienstverlening

 

sponsors