PUBLICATIES B-PROJECTEN

B1

Working papers

> DECOSTER, A., DE SWERDT, K., B1: Fiscal expenditures and
progressivity in the Belgian personal income tax, KULeuven, 2013, 36 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2013/B1/1

> DECOSTER, A., DE SWERDT, K., B1: Budgettaire projecties van een
regionalisering van de Woonbonus, KULeuven, 2014, 29 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2014/B1/1

B2

Working papers

> PEETERS, B., PLETS, N., SMET, R., B2: Fiscale stimuli in de personenbelasting ter bevordering van de gezins-geïntegreerde ouderenzorg, Antwerp Tax Academy, UA, 2015, 60 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2015/B2/1

> PEETERS, B., PLETS, N., SMET, R., B2: Voorstellen voor een hervorming van de successierechten, Antwerp Tax Academy, UA, 2015, 82 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2015/B2/2

 

sponsors