Spoor A1

Fiscal federalism in de Belgische context spoorA1

Publicaties van spoor A1

Working papers
>SAS, W., DECOSTER, A., Het nut van dotaties in gelaagde staatsvormen: Een vergelijking van vereveningsmechanismen, KULeuven, 2013, 26 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/A1/2013/1

> DECOSTER, A., SAS, W., De nieuwe Bijzondere Financieringswet van de 6de staatshervorming: Werden de beloften ingelost?, KULeuven, november 2013, 61 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/A1/2013/2

>SAS, W., DECOSTER, A., Why commuting matters: Horizontal and vertical tax externalities in a federation, KULeuven, 2013, 33 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/A1/2013/3

> SAS, W., Soft budget constraints in a federation: The effect of regional affiliation, KULeuven, 2014, 25 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/A1/2013/4

> DECOSTER, A., SAS, W., Het nut van dotaties in gelaagde staatsvormen: Een
vergelijking van vereveningsmechanismen, KULeuven, 2015, 35 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/A1/2015/1

Situering van het onderzoeksthema

In dit traject staan 3 onderzoeksvragen centraal:
A. hoe werken solidariteitsmechanismen in federale staten? Hoe scoren dergelijke vereveningsmechanismen in termen van ex-post welvaartsverdeling, efficiëntie, stabiliteit en acceptatiegraad door de bevolking? In dit onderzoek wordt vertrokken van een politiek model dat toelaat de interacties tussen de intraregionale en de interregionale verdelingsmechanismen te bestuderen.
B. Kunnen de fiscale bevoegdheden in een federatie verdeeld worden op basis van de marginale kosten van publieke fondsen? De literatuur beveelt aan om de belastingbevoegdheden aan dat niveau toe te kennen dat de laagste marginale kost kent van het verzamelen van de belastingontvangsten (=MCPF).Het minimaliseren van de MCPF leidt tot een 'fiscal gap', wat problematischer is in een wereld met niet-benevolente overheden. In dit onderzoek wordt de magnitude van de MCPF voor diverse belastingen geraamd, vertrekkende van bestaande micro-simulatiemodellen voor Vlaanderen.
C. Hoe kan het huidige Belgische institutionele systeem van de allocatie van de belastingbevoegdheden over de federale staat en de regio's geëvalueerd worden? Wat is het theoretisch optimale verdelingsmodel en hoe ver wijkt het Belgische bestel hiervan af? Vandaag beschikken we nog niet over een geïntegreerde evaluatie (uitgaven en ontvangsten) van het allocatiemodel binnen de Belgische federatie. In dit luik van het project wordt dit modelmatig onderzocht.

personeel /persoonsmaanden
Promotoren: S.Proost & A.Decoster
Wetenschappelijk medewerker: Willem Sassponsors