Focus van het fundamenteel onderzoek

Spoor A1

Fiscal federalism in de Belgische context

Spoor A2

Regional belastingen als beleidsinstrument

A2a | regionale belastingen, woonbeleid en duurzame groei (meer info)

A2b | voorstellen voor een hervorming van de successierechten (meer info)

Spoor A3

Modelleren van de impact van belastingen

A3a1 | Voorspellingsmodellen voor de ontvangsten uit de registratierechten en de successierechten (meer info)

A3a2 | Modellering van de effecten van de hervorming van de verkeersbelasting (meer info)

A3b1 | Micro simulation models: income tax (meer info)

A3b2 | Micro simulation modellen voor de successierechten (meer info)

A3c | Algemeen evenwichtsmodel voor groei en werkgelegenheid (meer info)

Spoor A4

Begrotingsmodellen en -normen

B-projecten


Het Steunpunt fiscaliteit & begroting fiscaliteit en begroting voorziet tevens een aantal korte termijn projecten (1 à 1,5 jaar).

Info betreffende de B-projecten

Publicaties B-projecten

Focus van de wetenschappelijke dienstverlening


Het Steunpunt fiscaliteit & begroting doet tevens aan wetenschappelijk dienstverlening. Concreet gaat het hier om het uitschrijven van decreten te ondersteunen, om te onderzoeken of een bepaalde maatregel tot de regionale bevoegdheden hoort of om memories uit te schrijven bij eventuele ingebrekestellingen door de Europese Commissie. Ook duidelijk afgebakende vragen naar data, effecten of naar vergelijkbare procedures in het buitenland kunnen in dit kader aan het Steunpunt fiscaliteit & begroting voorgelegd worden.

Meer info betreffende de geleverde wetenschappelijke dienstverlening vindt u hier.

Geleverde wetenschappelijke dienstverlening (zie publicaties)

 

sponsors