Nieuws

Nieuwe rapport: Fiscale stimuli in de personenbelasting ter bevordering van de gezins-geïntegreerde ouderenzorg

In kader van project B2: belastingverminderingen ter bevordering van gezinsgeïntegreerde ouderenzorg stellen Bruno Peeters, Nicole Plets en Rik Smet (Antwerp Tax Academy, UA) hun rapport' Fiscale stimuli in de personenbelasting ter bevordering van de gezins-geïntegreerde ouderenzorg' ter beschikking. U vindt de paper hier.


Uitnodiging Open SERV-raad: Toekomstige organisatie van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek

Wanneer? Maandag 27 april 2015 van 10u tot 12u30
Waar? Vlaams Parlement, Hertogstraat 6, 1000 Brussel

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) nodigt u uit voor zijn open SERV-raad over de toekomstige organisatie van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.
De aanleiding is het advies met denksporen dat de SERV hierover uitbracht op 16 maart 2015. Hiermee wil de SERV proactief inspelen op het debat over het beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek vanaf 2016, na afloop van de huidige, derde generatie steunpunten.
Op deze open SERV-raad willen we de discussie verder organiseren in het licht van de aangekondigde conceptnota van de Vlaamse Regering.

Programma

9u45-10u onthaal
10u-10u30 verwelkoming en voorstelling SERV-advies door:
panelgesprek en discussie met de zaal:
• Caroline Copers, voorzitter SERV
• Tim Buyse, studiedienst SERV
10u30-12u30 panelgesprek en discussie met de zaal:
• Bruno Lambrecht, kabinet minister Muyters
• prof. dr. Geert Bouckaert, KULeuven
• prof. dr. Carine Smolders, UGent
• Willem De Klerck, Studie en Beleidscoördinatie WSE
• Luc Moens, Beleidsinformatie en Kennisbeheer WVG
• Peter Van Humbeeck, studiedienst SERV
12u30-13u30 broodjesmaaltijd

Praktisch

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de open SERV-raad?
Schrijf dan ten laatste op 23 april 2015 in via deze link. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven is verplicht.

Adres: Vlaams Parlement, Hertogstraat 6, 1000 Brussel. Een wegbeschrijving vind je hier.


VACATURE: Wetenschappelijk medewerker Steunpunt fiscaliteit & begroting

Het Steunpunt fscaliteit & begroting wenst zo snel mogelijk een wetenschappelijk medewerker aan te werven voor het lopende onderzoek rond de gewestbelastingen (zie spoor A2).

Het project loopt tot uiterlijk 31.12.2015.

Meer info betreffende deze vacature vindt u hier.


Nieuwe paper: Het nut van dotaties in gelaagde staatsvormen: Een vergelijking van vereveningsmechanismen

In kader van spoor A1: Fiscal federalism in de Belgische context stellen André Decoster (CES, KULeuven) en Willem Sas (CES, KULeuven) hun paper ' Het nut van dotaties in gelaagde staatsvormen: Een vergelijking van vereveningsmechanismen' ter beschikking. U vindt de paper hier.


Studienamiddag: Belastingen als instrument van duurzame transitie

Wanneer? Dinsdag 16 september 2014
Waar? Auditorium Maria Baers, Martelaarsplein 7, 1000 Brussel (routebeschrijving)

Op dinsdag 16 september 2014 organiseren het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting en het Steunpunt Transities voor Duurzame Ontwikkeling (TRADO) een gezamenlijke workshop over belastingen als instrument voor duurzaamheidstransities. Met belastingen kan de overheid trachten om de structuur, cultuur en praktijken van maatschappelijke systemen te beïnvloeden. We bekijken het potentieel van belastingen in transitieprocessen, en focussen in het bijzonder op het mobiliteitssysteem in Vlaanderen.  We gaan in op een aantal bestaande en (nog) niet-bestaande transportbelastingen in Vlaanderen. We bekijken daarbij ook welke milieu-effecten een hervorming van de verkeersbelastingen zou kunnen hebben op autobezit en auto-aankopen, en welke beleidsscenario’s daaraan gekoppeld kunnen worden.

De workshop sluit aan bij een onderzoek van het Steunpunt TRADO over de financiering van duurzaamheidstransities, en bij een onderzoek van het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting over de vergroening van de autofiscaliteit. Hij wordt gehouden in het kader van het Inter-Steunpunten Transitieplatform (INTRAP), waarbij het Steunpunt TRADO contacten zoekt met andere Steunpunten om samen te werken rond duurzaamheidstransities.

Programma:

13:00 Ontvangst met koffie
13:30 Verwelkoming
Prof. dr. Carine Smolders (Fiscaliteit & Begroting, UGent)
13:50 Duurzaamheidstransities: welke rol voor gedragsbeïnvloedende belastingen?
Kris Bachus (TRADO, KU Leuven)
Vragen uit het publiek
14:30 Koffiepauze
14:50 Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting
Laurent Franckx en Inge Mayeres (Fiscaliteit & Begroting, VITO)
Vragen uit het publiek
15:30 Debat: 'Kunnen Vlaamse belastingen de mobiliteitstransitie sturen?'
Ir. Cor Dierckx (adviseur, beleidsdomein MOW)
Hedwig Van der Borght (secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting)
Kris Bachus (TRADO, KU Leuven)
Inge Mayeres (Fiscaliteit & Begroting, VITO)

De presentaties van de studienamiddag kan u hier downloaden:
1. Presentatie Kris Bachus 'Duurzaamheidstransities: Welke rol voor gedragssturende belastingen?'
2. Presentatie Laurent Franckx en Inge Mayeres 'Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting'


Studienamiddag:
De Vlaamse successierechten qua vadis?
Lessen uit de Franse hervormingen

uitnodiging in pdf

Welke hervormingen zijn aan de orde om de successierechten aan te passen aan de wijzigende sociologische werkelijkheid?
Bertel De Groote verkent aan de hand van een aantal recente decretale wijzigingen de actuele Vlaamse regelgevende tendensen inzake successierechten als performante Vlaamse gewestbelasting in een snel wijzigende sociologische context.
Tijdens deze studienamiddag maken we ook tijd voor reflectie op buitenlandse hervormingen.
Jonathan Goupille is verbonden aan de Paris School of Economics, waar hij samen met Prof. Thomas Piketty vanuit een publiek-economisch perspectief de successierechten bestudeert.
De spreker trekt lessen uit de zgn. TEPA-hervormingen in Frankrijk en gaat tevens in op hoe met behulp van microsimulatiemodellen de budgettaire en herverdelende effecten van dergelijke hervormingen kunnen gemeten worden.

Wanneer? Vrijdag 7 maart 2014
Waar? Auditorium Maria Baers, Martelaarsplein 7, 1000 Brussel

Programma:

13:30 Ontvangst en koffie
14:00 Verwelkoming door Prof. dr. C. Smolders, promotor-coördinator Steunpunt fiscaliteit & begroting
14:15 De Vlaamse successierechten: uitdagingen (B. De Groote, UGent)
14:45 Koffiepauze
15:15 The effects of the French inheritance tax reforms (J. Goupille, Paris School of Economics)
16:15 Einde

Deelname is gratis, maar inschrijven is wel vereist.
Inschrijven kan tot en met 4 maart 2014 via mail aan vanessa.bombeeck@ugent.be
Een routebeschrijving vindt u via volgende link.

De presentaties van de studiedag kan u hier downloaden:

  1. presentatie Bertel De Groote - Vlaamse successierechten voor de toekomst: denkpistes
  2. presentatie Jonathan Goupille - The effects of the French inheritance tax reforms


Studienamiddag:
De effecten van de Bijzondere Financieringswet
uitnodiging in pdf

Wanneer? Woensdag 4 december 2013
Waar? Ellipsgebouw, Albert II-laan 35, 1030 Brussel

Programma:

13:00 Ontvangst en koffie
13:30 Verwelkoming door Prof. dr. C. Smolders, promotor-coördinator Steunpunt fiscaliteit & begroting
14:45 De Bijzondere Financieringswet – prof. dr. A. Decoster (KULeuven)
14:45 Koffiepauze
15:15 Responsabilisering en verevening – Willem Sas (KULeuven)
16:15 Discussie: Koen Algoed (Kabinetschef Financiën, Begroting, Werk en Sport)
17:00 Afsluitende receptie

Deelname is gratis, maar inschrijven is wel vereist.
Inschrijven kan tot en met 26 november 2013 via mail aan vanessa.bombeeck@ugent.be
Een routebeschrijving vindt u via volgende link.

De presentaties van de studiedag kan u hier downloaden:

  1. presentatie André Decoster - De 6de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet : een evaluatie
  2. presentatie Willem Sas - Verevening in gelaagde staatsvormen
  3. presentatie Koen Algoed - De effecten van de Bijzondere Financieringswet
  4. Aansluitend bij deze studiemiddag vindt u hier ook de paper "De nieuwe Bijzondere Financieringswet van de 6e staatshervorming: werden de beloften ingelost?" van André Decoster en Willem Sas.

Publicatie: Liquiditeit van familiebedrijven: hoe bedreigend zijn de successierechten bij een onverwacht overlijden van de manager?

De paper 'Liquiditeit van familiebedrijven: hoe bedreigend zijn de successierechten bij een onverwacht overlijden van de manager?' van Elke Vandorpe en Carine Smolders zal in het derde nummer van 2013 van het Documentatieblad gepubliceerd worden. Het betreft momenteel een voorlopige versie ("preview") omdat er nog andere bijdragen zullen toegevoegd worden aan het derde nummer van 2013.

De paper vindt u hier.


Studienamiddag:
Huiseigenaars of jobs in België? Een contradictie, of toch verzoenbaar?
uitnodiging in pdf

Wanneer? Woensdag 27 november 2013
Waar? Auditorium Maria Baers, Martelaarsplein 7, 1000 Brussel

Programma:

13:30 Ontvangst en koffie
14:00 Verwelkoming door Prof. dr. C. Smolders, promotor-coördinator Steunpunt fiscaliteit & begroting
14:15 De Oswaldhypothese getoetst voor België: een micro- én macro-benadering (dr. Daan Isebaert, UGent)
15:15 Koffiepauze
15:45 Housing, labour market performance en commuting (Prof. dr. Jan Rouwendal, Vrije Universiteit Amsterdam)
16:45 Afsluitende receptie

Deelname is gratis, maar inschrijven is wel vereist.
Inschrijven kan tot en met 19 november 2013 via mail aan vanessa.bombeeck@ugent.be
Een routebeschrijving vindt u via volgende link.

De presentaties van de studiedag kan u hier downloaden:

  1. presentatie Daan Isebaert - De Oswaldhypothese getoetst voor België: een micro - én macro benadering
  2. presentatie Jan Rouwendal - Hoe gevaarlijk is woning bezit? De relevantie van Oswald's theseOpenbare doctoraatsverdediging in de economische wetenschappen:
Daan Isebaert
- Housing and labour market performance

Wanneer? maandag 28 oktober 2013 om 18u
Waar? zaal rector Vermeylen, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

De uitnodiging voor zijn doctoraatverdediging vindt u hier.

Inschrijven kan tot 21 oktober bij Daan.Isebaert@UGent.be

Daan Isebaert was binnen het Steunpunt fiscaliteit & begroting 2007 - 2011 actief als onderzoeker.


Papers voor publicatie aanvaard :

>De paper "Houses and/or jobs: Ownership and the labour market in Belgian districts" van Daan Isebaert (UGent), Freddy Heylen (UGent) en Carine Smolders (HoGent) is voor publicatie in het tijdschrift Regional Studies geaccepteerd.

>De paper "Employment by age, education, and economic growth: Effects of fiscal policy composition in general equilibrium" van Renaat Van de Kerckhove (UGent) en Freddy Heylen (UGent) is voor publicatie in The B.E. Journal of Macroeconomics (BEJM) aanvaard. Deze publicatie bouwt verder op onderstaande paper uit het Steunpunt fiscaliteit & begroting 2007-2011:

> HEYLEN, F., VAN DE KERCKHOVE, R., Spoor A3: Fiscal policy, employment per age group and growth in OECD economies, Universiteit Gent, 2009/623, September 2010, 40 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFB/WP/A3B/1


Nieuwe paper: Houses and/or jobs: ownership and the labour market in Belgian districts

In kader van spoor A3: Fiscaliteit in functie van groei en werkgelegenheid van het vorige steunpunt fiscaliteit & begroting (2007-2011) stellen Daan Isebaert (Sherppa, UGent), Freddy Heylen (Sherppa, UGent) en Carine Smolders (HoGent, faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde) hun paper 'Houses and/or jobs: ownership and the labour market in Belgian districts' ter beschikking. U vindt de paper hier.


Studiedag 'Een eigen huis. Morgen nog met woonbonus?'

De vastgoedacademie, een initiatief van CIB Vlaanderen, organiseert studie- en netwerkmomenten die mensen met een hart voor vastgoed (vastgoedprofessionals, advocaten, notarissen, architecten, landmeters, ...) samenbrengen om actuele vastgoedtopis uit te diepen.

Carine Smolders (promotor-coördinator Steunpunt fiscaliteit & begroting) treedt op als spreker op de studiedag 'Een eigen huis. Morgen nog met woonbonus' op donderdag 16 mei 2013 in het Congrescentrum Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen. Deze studiedag maakt deel uit van de studiereeks betaalbaar wonen van de vastgoedacademie.

Inschrijven voor deze studiedag en meer info betreffende deze studiedag en de studiereeks vindt u hier.


Nieuwe papers:

- A2a: Impact van de woonfiscaliteit op eigendomsverwerving in Vlaanderen
Annelies Hoebeeck en Carine Smolders
U vindt de paper hier.

- A3a1: Elasticiteitsmodellen en combination forecasts ter voorspelling van de ontvangsten van de registratierechten
Annelies Hoebeeck, Hannes Stieperaere, Dr. Carine Smolders, Dr. Koen Inghelbrecht, Dr. Gerdie Everaert
U vindt de paper hier.


Openbare doctoraatsverdediging in de economische wetenschappen:
Renaat Van de Kerckhove - Public policy, employment and growth in open economies

Wanneer? woensdag 24 april 2013 om 18u
Waar? Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

De uitnodiging voor zijn doctoraatverdediging vindt u hier.

Inschrijven kan tot 16 april bij Renaat.vandekerckhove@UGent.be

Renaat Van de Kerckhove was binnen het Steunpunt fiscaliteit & begroting 2007 - 2011 actief als onderzoeker op het project A3b: De impact van de gewestelijke overdrachtsbelastingen op de economische groei.


Nieuwe paper: Een structurele Vlaamse begrotingsnorm: lessen uit de literatuur & best practices

In kader van spoor A1 van het vorige steunpunt fiscaliteit & begroting (2007-2011) stellen Annelies Hoebeeck en Carine Smolders (HoGent, faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde) hun paper 'Een structurele Vlaamse begrotingsnorm: lessen uit de literatuur & best practices' ter beschikking. U vindt de paper hier.


Nieuwe working paper: Fiscal consolidation, institutions and institutional reform: a multivariate analysis of public debt dynamics

U kan de nieuwe working paper van Freddy Heylen (Sherppa, UGent), Annelies Hoebeeck (GHB, HoGent) en Tim Buyse (Sherppa, UGent) hier downloaden.


Workshop 'Government/Governance in transition(s)'

De steunpunten SBOV en TRADO organiseren op vrijdag 22 februari 2013 een workshop over de rol van de overheid bij grootschalige systeemveranderingen.

De verschillende steunpunten worden vertegenwoordigd in de flashpresentaties waaronder ook de coördinator-promotor van het steunpunt fiscaliteit & begroting, Carine Smolders.

Meer info vindt u hier.


Nieuwe paper:
Documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader van de kilometerheffing.

In het kader van de wetenschappelijke dienstverlening van het Steunpunt fiscaliteit & begroting voerden Carolien Beckx en Inge Mayeres van VITO een documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader van de kilometerheffing uit.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een documentair onderzoek naar binnen- en buitenlandse proefprojecten, opgezet in het kader van een kilometerheffing op lichte voertuigen . Het doel van de opdracht bestond erin om na te gaan welke gedragswijzigingen optreden bij private chauffeurs ten gevolge van een kilometerheffing en of de resultaten transponeerbaar zijn naar de Vlaamse (/Belgische) situatie.

De paper vindt u hier.


Nieuwe paper:
FANTASI: Een microsimulatiemodel voor personenbelasting op de IPCAL-data

André Decoster en Kris De Swerdt (KULeuven) stellen hun nieuwe paper "FANTASI:
Een microsimulatiemodel voor personenbelasting op de IPCAL-data" voor. U vindt de paper hier.


nieuwjaar2013


Studienamiddag
(uitnodiging in pdf)

Wanneer? 6 december 2012
Waar? Ellipsgebouw, Albert II-laan 35, 1030 Brussel

Met de invoering van regionale opcentiemen op de personenbelasting gaan de regionale overheden over een beleidsinstrument beschikken dat hen toelaat de (regionale) tariefstructuurrechtstreeks aan te passen. In dit seminarie stellen we het simulatiemodel FANTASI voor waarmee we beleidskeuzes in de personenbelasting in detail in kaart kunnen brengen. We bekijken welke geregionaliseerde belastingverminderingen de grootste budgettaire ruimte in beslag nemen. We bestuderen hoe die budgettaire ruimte kan gebruikt worden om, binnen de wettelijke beperkingen, de regionale opcentiemen te verlagen en zo de gemiddelde en marginale belastingtarieven bij te sturen. Dit laat ons toe scenario’s uit te tekenen die de efficiëntie van de belasting verhogen, zonder evenwel het herverdelend vermogen van de belasting al te sterk uit te hollen.

Programma:

13:00 Ontvangst en koffie
13:30 Verwelkoming door Prof. dr. C. Smolders, promotor-coördinator Steunpunt fiscaliteit & begroting
13:45  Een nieuw beleidsinstrument voor de Vlaamse overheid: regionale opcentiemen op de personenbelasting: A. Decoster & K. De Swerdt (KULeuven)
14:45 Discussie: C. Valenduc (Fod Financiën)
15:00 Vragen uit het publiek
15/30 Afsluitende receptie

De presentatie van André Decoster kan u hier downloaden.


Studienamiddag rond de woonfiscaliteit
(uitnodiging in pdf)

Wanneer? Woensdag 21 november 2012
Waar? Auditorium Maria Baers, Martelaarsplein 7, 1000 Brussel

Programma:

13:00 Ontvangst en koffie
13:30 Verwelkoming door Prof. dr. C. Smolders, promotor-coördinator Steunpunt fiscaliteit & begroting
13:45  Impact van de woonfiscaliteit op eigendomsverwerving (Prof. dr. C. Smolders, Hogeschool Gent en UGent)
14:15 De inkomstenbelasting en de huizenprijzen: de case Nederland (Prof. dr. M. Haffner, OTB, Delft)
16:00 Afsluitende receptie

De documenten van de studiedag kan u hier downloaden:

- presentatie Carine Smolders

- presentatie Marietta Haffner

- Marietta Haffner and Paul de Vries, in: Miranda Stewart (ed.) (2010), Housing and
tax policy, Conference series 26, Sydney, Australian Tax Research Foundation

- Peter Boelhouwer, Marrietta Haffner, Peter Neuteboom en Paul De Vries, Koopprijsontwikkeling & de fiscale behandeling, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft. In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 2002, jrg. 8, nr. 1, pp. 38-44.


Het secretariaat verhuist naar een nieuwe locatie!

Vanaf 17/9/2012 bevindt het secretariaat van het Steunpunt fiscaliteit & begroting zich op een nieuwe locatie.

Steunpunt fiscaliteit & begroting
Faculteit HABE
Campus mercator - Gebouw G
Henleykaai 84
9000 Gent

Tel secretariaat : 09/243 29 06
Tel coördinator Carine Smolders: 09/243 29 40


sponsors