OUTPUT - Track A2

Track A2a

Working papers A2a

>HOEBEECK, A. & SMOLDERS, C., Impact van de woonfiscaliteit op de eigendomsverwerving in Vlaanderen, Hogeschool Gent, februari 2013, 54 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/A2A/1

>SMOLDERS, C., BURSSENS, J., De kapitalisatie van het klein beschrijf in de woningprijzen: een hedonische analyse, Hogeschool Gent, maart 2013, 14pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/A2A/2013/2

> HOEBEECK, A., SMOLDERS, C., De woonbonus: een stimulans tot eigenaarschap of niet? Analyse van de resultaten van een survey bij 1190 bezoekers van de BIS-beurs, UGent, januari 2014, 24 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/A2A/2014/1

Unreleased:

> HOEBEECK, A., SMOLDERS, C., The impact of the Interest and Capital Mortgage Deduction on Homeownership in Belgium: A Difference-in -Difference Approach, UGent, 2014, 29 pp.
Een Nederlandstalige samenvatting van de paper vindt u hier.
STEUNPUNTFBII/WP/A2A/2014/2

Track A2b

At this moment there are no available publications for Track A2b.

 

sponsors