Events

Upcoming events

At the moment there are no events scheduled for the near future.

Past events

- Workshop "Belastingen als instrument van duurzame transitie"
(more info)
16/9/2014 - Brussels

Presentations:
- Presentation Kris Bachus 'Duurzaamheidstransities: Welke rol voor gedragssturende belastingen?' (.pdf)
- Presentation Laurent Franckx en Inge Mayeres 'Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting' (.pdf)

- Seminar "De Vlaamse successierechten qua vadis? Lessen uit de Franse hervormingen"
(more info)
7/3/2014 - Brussels

- presentation Bertel De Groote ' Vlaamse successierechten voor de toekomst: denkpistes' (.pdf)
- presentation Jonathan Goupille ' The effects of the French inheritance tax reforms' (.pdf)

- Seminar "De effecten van de Bijzondere Financieringswet"
(more info)
4/12/2013 - Brussels

- Presentation André Decoster "De 6de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet : een evaluatie" (.pdf)
- Presentation Willem Sas "Verevening in gelaagde staatsvormen" (.pdf)
- Presentations Koen Algoed " De effecten van de Bijzondere Financieringswet" (.pdf)

Additional to this seminar the paper "De nieuwe Bijzondere Financieringswet van de 6e staatshervorming: werden de beloften ingelost?" of André Decoster and Willem Sas is made available here.

- Seminar "Huiseigenaars of jobs in België? Een contradictie, of toch verzoenbaar?"
(more info)
27/11/2013 - Brussels

- Presentation Daan Isebaert "De Oswaldhypothese getoetst voor België: een micro - én macro benadering" (.pdf)
- Presentation Jan Rouwendal "Hoe gevaarlijk is woning bezit? De relevantie van Oswald's these" (.pdf)

- Seminar "Regionale opcentiemen op de personenbelasting"
(more info)
06/12/2012 - Brussels

- Presentation André Decoster "Een nieuw beleidsinstrument voor
de Vlaamse overheid: regionale opcentiemen op de personenbelasting" (.pdf)

- Seminar "Woonfiscaliteit"
(more info)
27/11/2012 - Brussels

- Presentation Carine Smolders "Eigenaarschap en woonfiscaliteit" (.pdf)
- Presentation Marietta Haffner "De inkomstenbelasting en huizenprijzen: de case Nederland" (.pdf)
- Marietta Haffner and Paul de Vries, in: Miranda Stewart (ed.) (2010), Housing and tax policy, Conference series 26, Sydney, Australian Tax Research Foundation (.pdf)
- Peter Boelhouwer, Marrietta Haffner, Peter Neuteboom en Paul De Vries, Koopprijsontwikkeling & de fiscale behandeling, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft. In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 2002, jrg. 8, nr. 1, pp. 38-44.(.pdf)

- Kick-off
(more info)
28/09/2012 - Brussels

 

 

 

sponsors